E-Defter Temel Bilgiler E-Defter Nedir?

E-Defteri oluşturma sürecinin sonlarına yaklaşırken sizlere bazı temel bilgileri hatırlatmak istedik. Öncelikle e-defter nedir, kimler e-defter tutacak ve e-defter ya da e-defter beratı ne zaman verilir, e-deftere geçiş, e-deftere ne zaman geçilecek gibi konulara ışık tutmak istedik.

e-defter nedir ?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
Defter uygulaması başlangıç aşamasında; Yevmiye Defteri ile Büyük Defterin (Defteri-Kebir) Elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili e-Deftere geçiş sağlanması yapılacaktır. 

 

Kimler e-defter tutacak?

E-fatura kapsamına giren mükellefler zorunlu olarak e-defter geçecektir. Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de istemeleri halinde gerekli şartları sağlamaları ve başvurularda bulunmaları halinde hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler artık kâğıt ortamında defter tutamazlar. 
Bu mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları halinde ise bu defterler hiç tutmamış sayılırlar. 
E-defter kapsamına giren mükelleflerin hem kağıt ortamında hem de elektronik defteri bir arada tutulması mümkün değildir. Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de istemeleri halinde gerekli şartları sağlamaları ve başvurularda bulunmaları halinde hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.
Zorunluluk kapsamında olan mükelleflerin başvurularını iptal etmeleri mümkün değildir. Gönüllü olarak e-defter uygulamasına geçen mükellefler ise, iptal için Gelir İdaresi Başkanlığına durumu anlatan bir dilekçe ile başvurusunu iptal edebilir.

Berat ve zaman damgası nedir?

Berat; Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır. e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır. İlgili aya ait defterlerin Beratı GİB e-Defter uygulamasına gönderildikten sonra, o aya ait muhasebe kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

e-Defter uygulamasında beratı, GİB’e göndermenin iki yolu bulunmaktadır:
 
1- GİB e-Defter Uygulaması (https://uygtest.edefter.gov.tr/edefter/)
2- Webservis aracılığıyla (Entegratör firmalar ve uyumlu yazılımlar ile)
Zaman Damgası; belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır. 
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmelidir. GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan berat GİB e-defter uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir. Yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak kullanılacaktır. Sadece beratların zaman damgalı olması yeterlidir. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur. 

Zaman damgası adet (kontör) bazındadır. Her bir berata konulan zaman damgası bir kontör olarak adlandırılır. Defterlere de zaman damgası eklenmek zorunlu değildir. Ancak yine de kullanıcı tercihen eklemek isterse, burada zaman damgası sayfa sayısına göre değil, defter parçasının kendisine eklenmektedir. Dolayısıyla her defter parçasına konulan zaman damgası da bir kontör olarak hesabınızdan düşmektedir.

E-defter ne zaman verilecek?

GİB’e beratların yüklenme süresi takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olmalıdır. (Hesap döneminin son ayına ait beratlar ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın son gününe kadar gönderilebilir)
Buna göre örneğin Ocak 2015 dönemi için en geç 30 Nisan 2015 günü saat 24:00e kadar defter ve beratlarının oluşturulmuş ve zaman damgası ile damgalamış olması gerekmektedir.

QDestek'in hayatınızı nasıl kolaylaştırdığını izlemek için tıklayınız...
Geniş destek ekibimizin tamamı Logo Sertifikalı Uzmanlardan oluşmaktadır.

Copyright © 2001-2015. Sistem Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır.