Genel Bakış

Gıda imalatında mevzuata tam uyumluluk ve verimli iş süreçleri için Logo çözümlerinden yararlanın!

Gıda perakendeciliğinin başlangıç noktası olmanın yanı sıra ihracat açısından da ülkemizin en önemli kalemlerinden biri olan gıda imalatında, yerel ve uluslararası düzeyde pek çok gerekliliği karşılamak gerekiyor. Üretim koşullarının teknolojik altyapı desteğiyle güçlendirilmesi, bu hassas sektördeki süreçleri de iyileştiriyor ve sektörün satış hacmini büyütüyor. Logo, ERP'den insan kaynaklarına kadar tüm süreçlere yönelik çözümleriyle Gıda İmalatı sektöründeki işletmelere uçtan uca verimlilik kazandırıyor.

Faydalar

Gıda İmalatı hata kabul etmeyen bir sektördür. Logo ERP çözümleri ham madde tedariki, üretim, depolama, dağıtım, satış, finans gibi tüm süreçleri tek noktadan en etkili şekilde yöneterek insan kaynaklı hataları en aza indiriyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor.
Gıda İmalatı gibi yüksek hacimli, dinamik ve yoğun ihracat yapılan bir sektörde, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri görüşmelerinin planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.
Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler gerek mavi gerekse beyaz yaka insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.
Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.
Özellikle üretim odaklı çalışan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor.
İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece üretimden satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.
Gıda üretiminde hijyen, son tüketim tarihi, malzeme kalitesi gibi unsurlar büyük önem taşıyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, ham madde tedarikçilerinin ürün tedarik sürelerinden üretim sürecindeki kayıplara, ürünlerdeki bozulma oranlarından tüketim tarihlerinin optimizasyonu için kullanılan katkı maddelerine kadar tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylesine hassas bir süreçte Logo'nun çözümlerinden yararlanan sektör işletmeleri, veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor.
Gıda sektörü gibi fire oranının yüksek olduğu bir alanda, Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü tüm verileri inceleyip güçlü tahminleme araçlarını kullanarak bütçe sürecini iyileştiriyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.
Gıda üretimi hassas bir konu olduğu için, özellikle ürünlerin raf ömrü açısından depo ile üretim süreçlerinin birlikte yönetilmesi gerekiyor. Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, üretim ambarı takibinin yanı sıra üretim reçetesi ile üretim süreçlerinin depo ile entegre yürütülmesini sağlıyor. Böylece FIFO/FEFO açısından yüksek verimlilik elde ediliyor ve ürünlerin son kullanma tarihleri en verimli şekilde yönetiliyor.
Yurt içi ve yurt dışı pazarda satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.
Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor.