Genel Bakış

Türkiye'nin en aktif sektörlerinden olan İnşaat sektöründe sağlıklı bir büyüme için Logo çözümlerinden yararlanın!

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) raporuna göre, İnşaat sektörü 2017 yılında yüzde 8,9 büyüme gösterdi ve ortalama istihdam 2 milyon kişiyi aştı. Son yılların en hızlı büyüyen sektöründe çok sayıda güçlü oyuncu ve paydaş yer alırken, bu yoğun rekabet ortamında avantaj kazanmak için teknoloji çözümlerinden yararlanmak büyük önem taşıyor. Logo, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle, ERP'den e-Çözümlere kadar her noktada İnşaat sektörü şirketlerine katma değer sağlıyor.

Faydalar

İnşaat sektöründe sadece yapım ve satış süreçlerini değil, bu süreçlere dahil olan yükleniciler, sözleşmeli çalışanlar, geçici işçiler, farklı alanlarda faaliyet gösteren tedarikçiler gibi tüm paydaşların ortak çalışma süreçlerini de yönetmek gerekiyor. Logo ERP çözümleri, bir inşaat şirketinin elindeki tüm kaynakları en verimli şekilde yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasına imkan veriyor.
İnşaat sektörü, pek çok farklı lokasyonda, farklı gelir gruplarından müşteri ve potansiyel müşterilerin yer aldığı portföylerle çalışıyor. Bu kapsamlı portföylerin etkili şekilde yönetilmesinde Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.
Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.
Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.
Riski yüksek olarak tanımlanan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor.
İnşaat sektöründe girdi malzemelerin sayıca çokluğu ve hacimsel büyüklüğü nedeniyle özellikle satın alma departmanı üzerinde oluşan iş yükü yoğunlaşıyor ve hatalı işlemler ciddi zararlara yol açabiliyor. Bu nedenle, satın alma başta olmak üzere tüm departmanlarda iş akışlarının oluşturulması ve etkili takibi işin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.
Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, gerek inşaat gerekse satış ve banka işlemleri sırasında oluşan verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece sektör işletmeleri operasyonlarını daha verimli şekilde yönetip planlarken, satış süreçlerinde de daha doğru adımlar atabiliyor.
Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, sektördeki işletmelerin pek çok farklı üründen, hizmetten ve geniş bir insan kaynağından oluşan bütçelerini daha hızlı ve verimli yönetmelerini, gelecek dönemler için de daha güvenilir bütçeler hazırlamalarını sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.
Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor.