Genel Bakış

Kimya sektörünün ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen Logo çözümleriyle fark yaratın!

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) raporuna göre Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü sektörü olan Kimya sektörü, boya üretiminden zirai ürünlerin korunmasına yönelik ilaçlara kadar geniş bir kapsam sergiliyor. Sektörde kullanılan girdiler büyük ölçüde ithal edildiği için özellikle üretimi daha kontrollü hale getirmek, verimlilik ve kârlılık artışı açısından kritik önem taşıyor. Logo, sektöre özgü deneyimi ve özelleştirilebilir çözümleriyle, ERP'den e-Çözümlere kadar her noktada İnşaat sektörü şirketlerine katma değer sağlıyor.

Faydalar

Kimya sektöründe üretim-satış ya da sadece satış yapan tüm işletmeler Logo ERP çözümleriyle, üretimde maliyet kontrolünden finansal verilerin analizine kadar tüm süreçlerini tek noktadan yönetip zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor.
Kimya gibi yoğun hacimli ve ihracat ağırlıklı çalışan bir sektörde, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri görüşmelerinin planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.
Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler gerek mavi gerekse beyaz yaka insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.
Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.
Özellikle üretim odaklı çalışan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı (revir ve e-Reçete işlemleri) ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor.
İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece üretimden satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.
Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere uzanan geniş yelpazede, kimyevi ürünlere ilişkin tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece üretim kalitesini, satış ve dağıtım gücünü optimize etmeye yönelik bilgiler elde ediliyor ve sektör işletmeleri veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor.
Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü; kimya sektöründeki yoğun ve değişken ham madde alımları, satış kapasiteleri, geniş insan kaynağı, öngörülemeyen giderler ve benzeri unsurları somut veriler doğrultusunda ele alıp bütçelendirmeyi sağlıyor. Gelecek dönem bütçe projeksiyonlarının da Logo Mind Budget ile daha sağlıklı tahminlere dayanarak hazırlanması, daha güvenilir bütçeler oluşturulmasına imkan veriyor.
Kimya gibi hassas bir sektördeki tüm işletmelerin yararlanabildiği Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, depoların etkili şekilde yönetilmesini sağlayarak üretim planlama ve lojistik süreçlerini iyileştiriyor.
Yurt içi ve yurt dışı pazarda satış ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini telefon, tablet, mobil el terminali gibi mobil cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan Logo Mobile Sales satış verimliliğini artırıyor, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını mümkün kılıyor.
Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor.