Genel Bakış

Kesintisiz üretim ile kârlılığınızı artırmak için Logo çözümlerinden yararlanın!

Kesintisiz ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen üretim modellerinin gerekli olduğu Metal Ürünleri sektörü, TÜİK verilerine göre 2016-2017 arasında %14'ü aşan büyüme gösterdi. Sektörün; maliyet analizlerinden özel üretim programlarına, detaylı izlenebilirlikten kalite kontrol uygulamalarına kadar, kendisine özgü pek çok ihtiyacı bulunuyor. Logo, ERP'den depo yönetimine kadar pek çok farklı alanda, sektörel bazda özelleştirilebilir çözümleriyle Metal Ürünleri sektöründe fark yaratıyor.

Faydalar

Malzeme ihtiyaç planlamadan (MRP) satış tahminlemeye, ana üretim planlamadan (MPS) maliyet muhasebesine kadar pek çok fonksiyonu barındıran Logo ERP çözümleri, Metal Ürünleri sektöründeki işletmelerin, üretim başta olmak üzere tüm süreçlerini iyileştirmelerini sağlıyor. Sektöre uygun şekilde uyarlanabilen ve uçtan uca süreç kontrolü sunan bu çözümler sayesinde faaliyetler maksimum verimlilik ve minimum kayıpla sürdürülürken hammadde kullanımı kontrol altına alırarak kârlılık artırılıyor, böylece ihracat geliri yükseliyor.
Mevcut müşteri tabanını daha iyi tanımayı ve potansiyel müşterilere en doğru şekilde yaklaşmayı sağlayan Logo CRM çözümü, müşteri ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyor. Metal Ürünleri sektöründe, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Saha operasyonlarından kampanya planlamaya ve sıcak satış süreçlerine kadar, müşteri ile iletişim kurulan her noktanın kapsandığı Logo CRM, aynı zamanda kurumsal hafızanın oluşturulmasını da sağlıyor.
Bir işletmenin varlığını sürdürmesi açısından, müşterileri kadar çalışanları da büyük önem taşır. Özellikle de Metal Ürünleri gibi mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların bir arada bulunduğu, üretim ekibinden satış kadrosuna kadar geniş bir insan kaynağının çalıştığı iş alanlarında tüm İK süreçlerini tek noktadan etkili şekilde yönetmek işletmenin genel verimliliği üzerinde etkili oluyor. Logo'nun farklı ihtiyaçlara yönelik zengin İnsan Kaynakları Yönetimi çözümleri, değişen gereksinimlere ve yasal mevzuatlara göre sürekli geliştirilip güncelleniyor.
Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.
Başta üretim yapan işletmeler olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınacak önlemler yasalarla belirlenmiş bulunuyor. Metal Ürünleri gibi yüksek risk grubundaki sektörler başta olmak üzere ilgili mevzuata tabi işletmelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen entegratörler üzerinden talep edilen verileri elektronik ortamda göndermesi gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor.
Metal Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, tüm süreçlerin yalın ve sistemli bir şekilde düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla üretimden tedarik zincirine, ihracattan finans yönetimine kadar her noktada güçlü bir iletişim ve denetimle süreçlerin hızlandırılması gerekiyor. Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü üretim, planlama, lojistik, finans ve idari alanlardaki farklı süreçleri kısa sürede elektronik ortama taşıyıp yönetmeyi sağlıyor.
Metal Ürünleri sektöründe üretim, pazarlama, lojistik, satış gibi süreçlerde oluşan büyük miktarda verinin görselleştirilerek analiz edilmesi ve raporlanması, bu verilerden gerçek anlamda fayda sağlanmasına imkan veriyor. Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri, işletmelerin topladığı tüm verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlıyor. Böylece, sektör işletmeleri, veriye dayalı kararlarla geleceğe daha güvenle bakıyor.
Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümünün tüm girdileri, maliyetleri, ek giderleri, finansal bilançoları da kapsayan bütçelendirme yetenekleri, bütçe süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra, daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.
Metal Ürünleri sektöründe büyük hacimli işler yapan ve stoklu çalışan işletmelerin depolarının etkili şekilde yönetilmesi hem üretim sürecini planlama hem de lojistik süreçlerini iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırma açısından kritik önem taşıyor. Her ölçekten işletmenin yararlanabildiği Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, depoların etkili şekilde yönetilmesini sağlayarak üretim planlama ve lojistik süreçlerini iyileştiriyor.
Türkiye'nin gelecek vizyonunun en kritik bileşenlerinden biri, dijital dönüşüm. Bu süreçte işletmelerin e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat, e-Ekstre gibi uygulamalarını dijital ortama taşımaları da hem yasal uyumluluk hem de iş süreçlerinde verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı Logo e-Çözümler, kapsamlı dijital uygulamalarla işletmelere zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlıyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor.