Genel Bakış

Üretimden satışa ve hizmete kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Sağlık ve Spor sektöründe Logo'nun uçtan uca çözümleriyle fark yaratın!

Özellikle 1990'lardan bu yana giderek popüler hale gelen Sağlık ve Spor sektöründeki işletmeler geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Zincir hastanelerden küçük ölçekli kliniklere, spor malzemeleri üretiminden perakende satışa, spor salonu işletmesinden sağlıklı beslenme ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmeti kapsayan sektörde rekabet avantajı kazanmak için aynı derecede kapsamlı bir çözüm portföyüne ihtiyaç duyuluyor. Logo, ERP'den perakende çözümlerine kadar uzanan portföyüyle Sağlık ve Spor sektörü işletmelerine uçtan uca hizmet sunuyor.

Faydalar

Dünya genelinde pek çok zincir hastane, büyük spor kulübü, klinik, spor salonu, sağlık ve spor malzemeleri üreticisi ve benzeri kuruluş, altyapı tesislerinden ziyaretçi hizmetlerine kadar tüm süreçlerini merkezi şekilde yönetmek üzere adımlar atıyor. Bu işletmeler sınırlı kaynaklarla maksimum verimlilik elde etmeye odaklanıyor. Logo ERP çözümleri, sektörün tüm bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu kaynak yönetimi hizmetlerini tek noktadan sunarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
Özellikle perakendenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yerleşik ya da bulut tabanlı sunulan Logo Perakende Çözümleri, mağazalarda ön ofis ve arka ofis işlemlerini gerçek-zamanlı yönetmeyi sağlıyor. Böylece satış faturalarından iadelere, kampanyalardan fiyat yönetimine, stok kontrolünden müşteri kayıtlarına, satın almadan ödeme sistemlerine ve kampanya kurgularına kadar tüm süreçleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor.
Perakende operasyonlarını kanal yapısı içinde yöneten işletmeler bulut tabanlı Logo Diva CHANNEL çözümüyle etkin bir kanal yönetimi imkanı elde ediyor. İhtiyaca göre ölçeklendirilebilen bu çözüm, tüm kanala ilişkin veri akışının doğru şekilde yönetilmesini sağlıyor.
Müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.
Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.
Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.
50 ve daha fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor.
İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.
Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleriyle spor kulüpleri bilet satışlarını anlık takip edebiliyor, spor salonları fitness aleti başına düşen kullanıcı sayısını analiz edebiliyor, spor malzemesi tedarikçileri siparişleri bölgesel ve dönemsel bazda inceleyebiliyor. Bu analizler ve raporlar, sektör işletmelerinin iş süreçlerini daha verimli planlamasını sağlıyor.
Özellikle gelecek dönem bütçelerinin hazırlanmasında verilere dayalı tahminlemelerle optimizasyon sağlayan Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü sektördeki işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırıyor.
Özellikle sağlık ve spor kuruluşlarının tedarikçileri açısından kritik olan depo süreçleri, Logo Depo Yönetim Sistemi portföyüyle en etkili şekilde yönetiliyor.
Sektörel ihtiyaçlara anlık cevap vermek için mobil teknolojilerden yararlanan Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü satış verimliliğini artırıyor ve rekabet avantajı kazandırıyor.
Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor.