Genel Bakış

Tekstildeki büyüme potansiyelinizi Logo çözümleriyle hayata geçirin!

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2017 yılında Türkiye, dünya genelinde en çok tekstil ihracatı yapan ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. Sanayimizin en önemli lokomotiflerinden olan Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Üretimi sektörü, elde ettiği bu büyük başarıya karşın, teknolojinin desteğiyle daha da büyüme potansiyeline sahip bulunuyor. Logo, ERP'den CRM'e kadar uzanan ürün yelpazesiyle bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesine katkıda bulunuyor.

Faydalar

Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Üretimi sektöründe model, ürün ve varyant sayısının çokluğu ve sipariş hacimlerinin yüksekliği en büyük zorluklar arasında yer alıyor. Böylesine kapsamlı iş süreçlerini yönetmek üzere geliştirilen Logo ERP çözümleri, kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını ve bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu elde edilmesini sağlıyor. Logo, sektörün ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş, ek uygulamalarla zenginleştirilebilen bir ERP platformu sunuyor.
Özellikle perakendenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yerleşik ya da bulut tabanlı sunulan Logo Perakende Çözümleri, mağazalarda ön ofis ve arka ofis işlemlerini gerçek-zamanlı yönetmeyi sağlıyor. Böylece satış faturalarından iadelere, kampanyalardan fiyat yönetimine, stok kontrolünden müşteri kayıtlarına, satın almadan ödeme sistemlerine ve kampanya kurgularına kadar tüm süreçleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor.
Perakende operasyonlarını kanal yapısı içinde yöneten işletmeler bulut tabanlı Logo Diva CHANNEL çözümüyle etkin bir kanal yönetimi imkanı elde ediyor. İhtiyaca göre ölçeklendirilebilen bu çözüm, tüm kanala ilişkin veri akışının doğru şekilde yönetilmesini sağlıyor.
Müşterilerle olan ilişkilerin etkili yürütülmesi açısından Logo CRM büyük fayda sağlıyor. Müşteri kampanyalarının planlanmasından satış sonrası memnuniyet ölçümlerine kadar uzanan süreçte, Logo CRM ile müşteri merkezli bir yapı oluşturmak ve böylece kârlılığa doğrudan etki edecek bir sistem kurmak mümkün oluyor.
Logo, insan kaynakları çözümleriyle sektördeki işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümler insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.
Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerine özel çözümleriyle fark yaratıyor. Logo Bordro Yönetimi çözümleri, sektör şirketlerinde bordro işlemlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlıyor ve operasyonel maliyetleri düşürüyor.
50 ve daha fazla çalışanı olan sektör firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda geliştirilen eLogo İSG, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin dijital ortamda, web tabanlı tek bir platformda yönetilebilmesini sağlıyor.
İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.
Ürün çeşitliliği açısından çok kapsamlı, aynı zamanda da mevsimsel değişimler nedeniyle son derece hareketli bir sektör olan Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Üretiminde büyük bir rekabet de yaşanıyor. Farklı lokasyonlarda koleksiyonların benimsenme oranından müşteri sadakat programlarına, ürün iadelerinden yaş gruplarına göre beden dağılımlarına kadar pek çok noktada büyük miktarda veri biriktiren bu sektörde, Logo'nun sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri en detay kırılımlara kadar analizler yapıyor. Büyük miktarda verinin görselleştirilerek raporlanması, işletmelerin aksiyon planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapmalarını, böylece rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor.
Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümü, Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Üretimi gibi dinamik ve öngörülmesi zor bir sektörde bile verilere ve etkili tahminleme araçlarına dayanarak bütçe yönetimini kolaylaştırıyor, hızlandırıyor ve daha güvenilir bütçeler hazırlamayı sağlıyor. Daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.
Tekstil, Hazır Giyim, Deri Üretimi sektöründe aynı modelin farklı renkleri gibi varyantlı malzemelerin depolardaki takibinin etkili şekilde yapılabilmesi gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çözümler sunan Logo Depo Yönetim Sistemi portföyü, aynı zamanda üretim ambarı takibi yapıyor ve üretim reçetesi ile üretim süreçlerinin depo ile entegre yürütülmesini sağlıyor.
Sektördeki dinamik tempoya anlık bilgilerle karşılık veren Logo Mobile Sales Saha Satış Yönetimi çözümü satış verimliliğini artırıyor ve rekabet avantajı kazandırıyor.
Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor.